Dampol'n

Dampol’n

De omwonenden van de Lemelerberg waren vroeger bijgelovig. Ze vertelden elkaar verhalen over de jeneverbesstruiken, die in dit gebied veel groeiden. Zo ging het verhaal rond dat als je er ’s avonds langs fietste het net “reuzen” leken. In de verhalen namen de struiken steeds een andere verschijningsvorm aan.

Door de vorm, de geur en de manier waarop je dit souvenir gebruikt ervaar je zelf deze verschillende verschijningsvormen. Het begint met een geur, waarmee boze geesten worden verdreven. Daarna verschijnt de “reus” waarmee je heerlijk in bad kunt. Hij zorgt ervoor dat je ontspant. De laatste vorm zit diep verborgen in het mannenlichaam en reinigt je van binnenuit.

Jeneverbesstruik

De jeneverbesstruik is zeldzaam en komt in Nederland alleen voor op arme zandverstuivings– en heidelandschappen, zo ook rond Lemeleveld. De Jeneverbes is een pioniersoort, waarvan de zadenkiemen in minerale bodems(stuifzanden), na enkele natte jaren. Ze overleven alleen als ze solitair in het landschap staan, want schaduw of vallende naalden van een den kunnen al fataal zijn.

De Jeneverbes is hele bijzondere, spannende struik. Dat blijkt uit zijn lange geschiedenis in ecologisch en cultureel opzicht. In Europa zijn meer dan driehonderd streeknamen afgeleid van deze struik, zo ook in Lemelerveld; Dampol’n. Zo veel eer krijgt alleen een plant als die eeuwenlang van belang is geweest voor de mensheid, wat betref het dagelijks gebruik, maar ook in de beleving. Met deze souvenir ervaar je zelf het mythische karakter van de jeneverbes.

Lemelerveld

Lemelerveld is een ontginningsgebied dat in de loop van de eeuwen voortdurend in beweging is, transformeert.

De woeste grond werd verkaveld, met als doel agrarische grond te creëren. Er werden kanalen gegraven, geschikt voor aan- en afvoer van turf en suiker. De in de 19e eeuw gebouwde suikerfabriek is inmiddels verdwenen. Veeteelt heef de plaats ingenomen van akkerbouw en boerderijen worden ook voor andere doeleinden gebruikt.

Houtwallen die tijdens de ruilverkaveling zijn weggehaald worden tegenwoordig weer hersteld.

*Damol’n is een van de 8 souvenirs gemaakt voor souvenirs van de woeste grond. Een project van het Kunstenlab en de Provincie Overijssel. Dit souvenir is te koop via het Kunstenlab in Deventer.