Modder Earth

Modder Earth

Performance Modder Earth; beleef de dialoog tussen mens, natuur en cultuur

Modder Earth was mijn reactie op één van de vier toekomstscenario’s in opdracht van Trendbureau Overijssel & Atelier Overijssel tijdens het event Toekomst OverijsselsLandschap 2050 in Abdij Klooster Sion.

Dit scenario beschrijft een Overijssel waar veel mensen wonen en de gronddruk hoog is. De klimaatdoelstellingen worden gehaald. De waardes gezondheid, geluk en ecologie bepalen de manier waarop we met elkaar leven.

‘Welkom bij Modder Earth’

In het bezoekerscentrum Modder Earth waan je je aan het einde van een van de onbekende wegen die de afgelopen dertig jaren zijn bewandeld. Terwijl je letterlijk met je voeten in Overijsselse oermodder zit, snap je dat de interactie tussen mens en natuur moet bestaan uit een dialoog, uit verbinding. Met de voeten in de modder voer je een gesprek met de aarde en met jezelf. Wie een lastige beslissing moet nemen, heeft de (dialoog met de) oermodder nodig om de juiste keuze te kunnen maken. 

Modder Earth is voor alle inwoners van Overijssel; een bijzondere provincie met een circulaire, bio-based economie, waar veel mensen wonen, de ruimte schaars en de gronddruk hoog is, waar zonder regels en geboden manieren nodig zijn om het met elkaar te leven. Modder Earth helpt je niet alleen bij het nemen van beslissingen, maar ook om je bewust te laten blijven van je eigen rol.

Modder Earth is gebouwd om de modderpool, waar iedereen de weldaad van deze unieke modder kan ervaren. Op 24 januari 2019 bezochten 200 mensen vanuit de provincie Overijssel het centrum. Zij eerwaarden zelf een modder-moment. Na afloop kregen bezoekers een emergency kit modder mee naar huis: krachtige modder die thuis opgelost kan worden, voor het geval iemand een moeilijke beslissing moet nemen en de juiste keuze wil maken. 

Foto’s zijn gemaakt door Micheal Rhebergen de onbewerkte videobeelden zijn van Remco de Vries.